image

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka EventCart Ltd. kerää, käyttää, ylläpitää ja käsittelee www.eventcart.fi – sivuston (myöhemmin ”sivusto”) ja sen palveluiden käyttäjiltä (myöhemmin ”käyttäjä”) kerättyä tietoa. Tämä tietosuojaseloste pätee sivustoon ja sen kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin, jotka ovat EventCart Ltd.:n tarjoamia.

yleinen


Käsilläolevan sivuston tarjoaa EventCart Ltd. ( jatkossa viitataan myös käsittelillä “me”, ”EventCart”), joka on Suomessa rekisteröity yritys. EventCart hallinoi sivulla olevia henkilökohtaisia tietoja. Käyttäjän on suositeltavaa tutustua käyttöehtoihin osoitteessa www.eventcart.fi/terms-of-service. Tietosuojaselosteessa käytetyillä käsitteillä on samat merkitykset kuin tässä tai käyttöehdoissa on esitetty.

Tämä tietosuojaseloste koskee EventCartin käsittelemiä henkilökohtaisia tietoja. Tämä tietosuojaseloste ei koske kolmansien osalpuolten sivustoja, palveluja tai sovelluksia, sisältäen tapahtumanjärjestäjät, vaikka he olisivatkin tavoitettavissa tai markkinoitu käsilläolevan sivuston kautta. Kehotamme käyttäjiämme tutstumaan huolellisesti kaikkiin kolmansien osapuolien ylläpitämiin sivustoihin ja/tai palveluihin ja niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin, ottaen huomioon tällä sivustolla tai sen kautta lippujaan myyvien ja promotoivien tapahtumienjärjestäjien tietosuojaselosteen.

Tämä tietosuojaseloste käsittää kuvauksen sivun käyttäjien tiedoista kuten on määritelty henkilötietolaissa ( artiklat 10 ja 24).

Käsilläolevaa sivustoa ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaiden käyttöön. Emme kerää minkäänlaista henkilökohtaista tietoa alle 13-vuotiaista lapsista.

EventCart’s Contact Details
Name: EventCart Ltd.
Company ID: 2843017-6
Correspondence address:
Customer service’s phone number:
E-mail address:
www.eventcart.com
Contact person: Thomas Sabel

Source of Data

EventCart prosessoi/käsittelee kahdentyyppistä tietoa liittyen käyttäjiin: (i) käyttäjätiedot ja (ii) tekniset tiedot. Käyttäjätieto on yleensä tietoa, joka liittyy tiettyyn, yksittäiseen sivuston käyttäjään ja sen vuoksi määritellään yleensä lain kattamaksi henkilökohtaiseksi tiedoksi. Vaikka tekninen tieto on yleensä ei-henkilökohtaiseksi indentifioitavaa tietoa, käyttäjä voidaan toisinaan tunnistaa sen perusteella. Tällaisissa tapauksissa myös tekninen tieto määritellään tietosuojalakien nojalla.

Käyttäjätieto kerätään käyttäjiltä esimerkiksi hänen käydessään sivuillamme, rekisteröityy, tekee tilauksen, tilaa uutiskirjeen, täyttää lomakkeen sekä käyttäessään muita sivustoillamme olevia palveluja. Käyttäjätieto voi olla käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero sekä luottokortti tiedot. Keräämme myös tietoa jokaisesta maksusta sekä käyttäjien muista aktiviteeteista sivustoillamme. Käyttäjä voi kuitenkin käydä sivustoillamme jättämättä meille käyttäjätietoja. Keräämme käyttäjätietoja ainoastaan, jos käyttäjä suostuu vapaaehtoisesti tähän, esimerkiksi käyttämällä sivustojen sellaisia toimintoja jotka vaativat henkilökohtaisten tietojen antamista.

Saatamme kerätä teknisiä tietoja käyttäjistä, milloin vaan heidän käyttäessä sivustojamme. Tekniset tiedot saattavat sisältää tietoa selaimesta, tietokone tyypistä sekä teknistä tietoa käyttäjän käyttämästä tavasta olla sivustoillemme yhteydessä kuten internet liittymän tarjoaja, käyttöjärjestelmä ja muu vastaava tieto.

selaimen evästeet ja käyttäjäanalyysi

Sivustomme saattaa käyttää “evästeitä” parantaaksemme käyttökokemusta. Saatamme myös sallia kolmansien osapuolten, kuten ma inostajien, asettaa erillisiä evästeitä käyttäjän tietokoneelle (niin sanottuja kolmansien osapuolten evästeitä) silloin kun käyttäjä selaa sivustoa. Meillä ei ole pääsyä tai kontrollia kyseisiin kolmanten osapuolten evästeisiin. Tämä tietosuojaseloste kattaa vain EventCartin käyttämät evästeet ja ei kata kolmansien osapuolten tai mainostajien evästeitä. Käyttäjä voi halutessaan internetselaimen asetuksilla kieltää evästeet tai asettaa selaimen ilmoittamaan käyttäjälle kun evästeet on lähetetty. Jos evästeet kielletään, jotkut sivuston osat eivät välttämättä toimi kunnolla. The Network Advertising Iniative tarjoaa mekanismeja online-mainonnan kieltämiseen: http://www.networkadvertising.org/choices/. Käyttäjät Euroopan Unionin alueella voivat lukea oikeuksistaan online-mainontaan liittyen osoitteesta: www.youronlinechoices.eu.

Sivusto saattaa käyttää Google Analyticsiä, joka on Googlen Inc: in web-analytiikka- ja mainontapalvelu, ja jonka avulla sivusto laatii raportteja käyttöön liittyen parantaaksemme sivustoamme. Lisäksi saatamme käyttää sitä mainonnallisiin tarkoituksiin. Näihin tarkoituksiin Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla käyttäjän tietokone tunnistetaan kun käyttäjä palaa sivustolle tai selaa sitä. Yleiskuvan saamiseksi Google Analyticsistä, suositellaan käyttäjää vierailemaan osoitteessa www.google.com/analytics/ . Osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ on saatavilla tietoa Google Analyticsin mainostoiminnoista.

Kuinka käytämme kerättyjä tietoja

EventCart saattaa kerätä käyttäjien henkilökohtaisia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tarjotakseen sivuston ja sen palveluja käyttäjälle
 • EventCart käsittelee henkilökohtaisia tietoja voidakseen tarjota sopimuksen mukaista sivustoa.

  Kytämme tiedot esimerkiksi käsitelläksemme maksuja ja maksujen palautuksia (jos mahdollista). Mikäli olette yhteydessä asiakspalveluumme, käytämme tämän yhteydessä annetut tiedot vastataksemme kysymyksiinne sekä ratkaisemaan ongelmaanne.

 • Täyttääksemme laillisia velvoitteitamme
 • EventCart käyttää käyttäjätietoja, jotta voisimme täyttää laillisia velvoitteitamme. Tämä käsittää esimerkiksi kirjanpitovelvollisuuttamme sekä velvoitteemme antaa tietoa eri viranomaisille kuten esimerkiksi veroviranomaisille.

 • Vaatimusten ja laillisten prosessien käsittelyyn
 • EventCart voi käyttää henkilökohtaisia tietoja eri vaatimusten sekä laillisten prossessien käsittelyyn. Voimme myös käyttää tietoja estääksemme petoksia, sivustomme tietojen väärinkäyttöä sekä järjestelmän ja verkon turvallisuus asioissa.

 • Asiakaskommunikaatioon ja markkinointiin
 • EventCart käsittelee henkilökohtaisia tietojasi ollakseen yhteydessä sinuun koskien sivustoa ja siihen liittyviä muutoksia. Käytämme myös henkilökohtaisia tietojasi markkinoidaksemme sivustoa sinulle.

 • Laadun parannukseen sekä analyyttisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Saatamme myös käyttää tietojasi parantaaksemme palvelujen laatua esimerkiksi analysoimalla sivujen käyttöön liittyviä trendejä. Varmistaaksemme että palvelumme täyttää tarpeitasi, voimme käyttää henkilökohtaista tietoa asiakastyytyväisyyskysely tyyppisiin tarkoituksiin. Aina kun on mahdollista, nämä suoritetaan niin että tieto on koottu yhteen eikä yksittäisiä tietoja voida tunnistaa.

  Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet

  EventCart käsittelee tietojasi jotta voidaan täyttää sopimuksellisia ehtoja sekä täyttää laillisia velvollisuuksiamme. Lisäksi käytämme tietojasi, jotta voimme oikeutetusti ylläpitää ja kehittää liiketoimintaamme sekä luoda ja ylläpitää asiakassuhteita. Aina kun suostut luovuttamaan henkilökohtaista tietoa oikeutettuun liiketoimintaamme, punnitsemme aina tarkasti omia etujamme vastaan oikeuteenne yksityisyyssuojaan, tarjoamme esimerkiksi helppokäyttöiset työkalut lopettaa markkinointimme tilausta.

  Joissakin kohtaa sivustoa, sinulta voidaan kysyä lupa käyttää henkilökohtaisia tietoja, voit peruttaa tämän luvan milloin vaan.

  Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain niin kauan kuin laki vaatii niiden säilyttämistä tai vaaditaan jotta tässä yksityisyydensuojaselosteessa mainitut tarkoitukset voidaan täyttää. Kun tietoja ei enää tarvita poistamme ne mahdollisimman pian.

>miten suojaamme tietojasi

Käytämme teknisiä ja järjestelmällisiä/organisatorisia tapoja suojellaksemme henkilökohtaisia tietoja, luvatonta tunkeutumista, muutoksia tai henkilökohtaisten tietojen, käyttäjätunnuksen, salasanan, maksutapahtuman tai sivuillemme varastoidun tiedon paljastumista tai tuhoamista vastaan. Yksityinen ja arkaluontoinen tiedonsiirto sivustomme ja käyttäjän välillä tapahtuu salatun ja digitaalisilla allekirjoituksilla SSL-suojatun viestintäkanavan kautta.

Mikäli, turvatoimista huolimatta, tietojen suojaus pettäisi ja tapahtumalla on todennäköisesti negatiiviset vaikutukset käyttäjän yksityisyyden suojaan, tiedotamme niin pian kuin mahdollista asiasta sekä käyttäjälle että viranomaisille kun laki tämän vaatii.

tiedon paljastaminen ja siirto

Henkilökohtaiset tiedot jaetaan pääosin EventCart organisaation sisällä niin että tämän tietosuojaselosteen ehdot täyttyvät kohtuullisella tavalla. Emme jaa henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille tahoille muissa tapauksissa kuin tässä selosteessa mainituissa tapauksissa. Kolmansia osapuolia voidaan käyttää tietojen käsittelyyn EventCart:n valvonnassa. Tämän tapaiset kolmannet osapuolet voivat olla maksupalvelujen tarjoajat, joiden avulla voimme tarjota tätä sivustoa käyttäjille.

Seuraavissa tapauksissa tietoja voidaan kuitenkin jakaa kolmansille osapuolille.

Kun käyttäjä ostaa tapahtumiin lippuja sivun kautta, käyttäjän lähettämät rekisteröitymistiedot kyseiseen tapahtumaan kyseisen oston kohdalla ovat ainoastaan tapahtumanjärjestäjän hallinnassa. EventCart ei ole vastuussa mistään tapahtumanjärjestäjien prosessoimista henkilökohtaisista tiedoista.

Voimme jakaa koosteita, joista ei voida yksittäisiä käyttäjiä tunnistaa, yhteistyökumppaneidemme, luotettujen partnereiden sekä mainostajien kanssa sellaisiin tarkoituksiin mitä mainitaan yllä.

Voimme luovuttaa henkilökohtaisia tietoja viranomaisille, mikäli laki näin vaatii tai jos meidän tulee tehdä näin suojellaksemme oikeuksiamme. Voimme myös luovuttaa tietoja oman yritysryhmän yrityksille, tytäryhtiöille ja sivuliikkeille tai omistajanvaihdon/yrityskaupan, konkurssin tai muun organisaatiomuutoksen yhteydessä.

Henkilökohtaisia tietoja ei säännöllisesti siirretä Euroopan unionin tai ETA alueen ulkopuolelle.

muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

EventCart saattaa päivittää tätä tietosuojaselostetta million tahansa. Kun näin tapahtuu, ilmoitamme päivityksistä tämän sivun alareunassa ja lähetämme rekisteröityneille käyttäjillemme tiedon siitä sähköpostitse. Kehotamme käyttäjiä tarkistamaan säännöllisesti tämä sivu muutoksien varalta jotta he ovat tietoisia siitä, miten pyrimme suojelemaan keräämiämme henkilökohtaisia tietoja. Tämän sivun käytön jatkaminen muutoksista tiedottamisen jälkeen katsotaan kyseisten muutosten hyväksymiseksi.

Sinun oikeutesi

 • Oikeus tarkistaa tiedot
 • Käyttäjillä on oikeus tietää minkälaista henkilökohtaista tietoa olemme heistä tallentaneet. Voimme kieltäytyä antamasta kopio tiedoista mikäli tämä voisi vaikuttaa toisten oikeuksiin ja vapauteen. Voimme veloittaa toimitusmaksun mikäli viimeisestä tiedon tarkistuksestasi on alle 12 kuukautta.

 • Oikeus peruttaa lupa
 • Mikäli tietojen käsittely perustuu käyttäjän antamaan lupaan, käyttäjällä on oikeus peruttaa lupa milloin vaan. Luvan peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn oikeudellisuuteen.

 • Oikeus tietojen korjaamiseen
 • Käyttäjillä on oikeus korjata tai täydentää tallentamaamme tietoa mikäli tiedot ovat vääriä tai vajaita.

 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Voit myös pyyttä meitä poistamaan henkilökohtaiset tietosi järjestelmästämme. Tulemme silloin poistamaan tiedot, ellei meillä ole laillista perustetta olla poistamatta tiedot.

 • Oikeus vastustaa
 • Sinulla saattaa olla oikeus vastustaa oikeutettua henkilötietojesi käsittelyämme tietyissä tilanteissa. Mikäli meillä ei ole laillista estettä tulemme huomioimaan tällaista vastustamista. Henkilötietojesi käytön vastustaminen saattaa johtaa siihen, että sinulla on vähemmän mahdollisuuksia käyttää sivustoa,

 • Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
 • Voit pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sillä aikaa, kun sinulla on vireillä tietojen poistaminen, niiden käsittelyn vastustaminen sekä tilanteessa missä meillä ei ole laillista perustetta käsitellä tietojasi. Tämä saattaa kuitenkin johtaa siihen, että sinulla on vähemmän mahdollisuuksia käyttää sivustoa.

 • Oikeus tietojen siirtämiseen
 • Sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot selkeärakenteisessa muodossa yleisesti käytössä olevassa formaatissa. Sinulla on oikeus itsenäisesti siirtää tämä tieto kolmannelle osapuolelle.

 • Miten käytät oikeuksiasi

Yllä mainittuja oikeuksiasi voit käyttää lähettämällä kirje tai sähköpostiviesti meille yllä mainittuihin osoitteisiin. Sisällytä koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Saatamme kysyä lisätietoja varmistaaksemme käyttäjän henkilöllisyyttä. Voimme vastustaa pyyntöjä jotka tulevat kohtuuttoman toistuvasti tai ovat täysin perusteettomia.

Suoramarkkinointi

Käyttäjillä on oikeus olla vastaanottamatta sähköistä markkinointiviestintää meidän taholtamme kieltäytymällä tulevaisuudessa tapahtuvasta viestinnästä klikkaamalla peruuta tilaus – linkkiä, joka on löydettävissä kaikesta käyttäjillemme lähettämästä markkinointiviestinnästä. Käyttäjillä on oikeus myös kieltää meitä käyttämästä heidän henkilökohtaisia tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin tai markkinointitutkimukseen ottamalla yhteyttä yllä olevaan osoitteeseen.

Valituksen jättäminen

Mikäli käyttäjän mielestä henkilötietoja käsitellään voimassa olevien tietosuojalakien vastaisesti, käyttäjä voi jättää valituksen paikalliselle tietosuoja viranomaiselle. Suomessa tätä hoitaa Tietosuojavaltuutettu (https://www.tietosuoja.fi)

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen tähän tietosuojaselosteeseen, tämän sivunston menettelytavoista tai omasta liiketoiminnastasi liittyen tähän sivustoon, ota yhteyttä EventCart Ltd.:hen Tykistökatu 4 Turku Finland +358 24 809 2355 info@eventcart.fi. Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 29 Elokuu 2015.

Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 29 Elokuu 2015.

ota yhteyttä