image

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, kuinka EventCart Ltd. kerää, käyttää, ylläpitää ja… www.eventcart.fi – sivuston (myöhemmin ”sivusto”) ja sen palveluiden käyttäjiltä (myöhemmin ”käyttäjä”) kerättyä tietoa. Tämä tietosuojaseloste pätee sivustoon ja sen kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin, jotka ovat EventCart Ltd.:n tarjoamia.

yleinen


Käsilläolevan sivuston tarjoaa EventCart Ltd. ( jatkossa viitataan myös käsittelillä “me”, ”EventCart”), joka on Suomessa rekisteröity yritys. EventCart hallinoi sivulla olevia henkilökohtaisia tietoja. Käyttäjän on suositeltavaa tutustua käyttöehtoihin osoitteessa https://www.eventcart.fi/terms-of-service. Tietosuojaselosteessa käytetyillä käsitteillä on samat merkitykset kuin tässä tai käyttöehdoissa on esitetty.

Tämä tietosuojaseloste koskee EventCartin käsittelemiä henkilökohtaisia tietoja. Tämä tietosuojaseloste ei koske kolmansien osalpuolten sivustoja, palveluja tai sovelluksia, sisältäen tapahtumanjärjestäjät, vaikka he olisivatkin tavoitettavissa tai markkinoitu käsilläolevan sivuston kautta. Kehotamme käyttäjiämme tutstumaan huolellisesti kaikkiin kolmansien osapuolien ylläpitämiin sivustoihin ja/tai palveluihin ja niitä koskeviin tietosuojaselosteisiin, ottaen huomioon tällä sivustolla tai sen kautta lippujaan myyvien ja promotoivien tapahtumienjärjestäjien tietosuojaselosteen.

Tämä tietosuojaseloste käsittää kuvauksen sivun käyttäjien tiedoista kuten on määritelty henkilötietolaissa ( artiklat 10 ja 24).

Käsilläolevaa sivustoa ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaiden käyttöön. Emme kerää minkäänlaista henkilökohtaista tietoa alle 13-vuotiaista lapsista.

Source of Data

EventCart prosessoi/käsittelee kahdentyyppistä tietoa liittyen käyttäjiin: (i) käyttäjätiedot ja (ii) tekniset tiedot. Käyttäjätieto on yleensä tietoa, joka liittyy tiettyyn, yksittäiseen sivuston käyttäjään ja sen vuoksi määritellään yleensä lain kattamaksi henkilökohtaiseksi tiedoksi. Vaikka tekninen tieto on yleensä ei-henkilökohtaiseksi indentifioitavaa tietoa, käyttäjä voidaan toisinaan tunnistaa sen perusteella. Tällaisissa tapauksissa myös tekninen tieto määritellään tietosuojalakien nojalla.

selaimen evästeet ja käyttäjäanalyysi

Our Site may use "cookies" to enhance User experience. We may also allow third-parties, such as advertisers, to place separate cookies on a UseSivustomme saattaa käyttää “evästeitä” parantaaksemme käyttökokemusta. Saatamme myös sallia kolmansien osapuolten, kuten mainostajien, asettaa erillisiä evästeitä käyttäjän tietokoneelle (niin sanoittuja kolmansien osapuolten evästeitä) silloin kun käyttäjä selaa sivustoa. Meillä ei ole pääsyä tai kontrollia kyseisiin kolmanten osapuolten evästeisiin. Tämä tietosuojaseloste kattaa vain EventCartin käyttämät evästeet ja ei kata kolmansien osapuolten tai mainostajien evästeitä. Käyttäjä voi halutessaan internetselaimen asetuksilla kieltää evästeet tai asettaa selaimen ilmoittamaan käyttäjälle kun evästeet on lähetetty. Jos evästeet kielletään, jotkut sivuston osat eivät välttämättä toimi kunnolla. The Network Advertising Iniative tarjoaa mekanismeja online-mainonnan kieltämiseen: http://www.networkadvertising.org/choices/. Käyttäjät Euroopan Unionin alueella voivat lukea oikeuksistaan online-mainontaan liittyen osoitteesta: www.youronlinechoices.eu.

Sivusto saattaa käyttää Google Analyticsiä, joka on Googlen Inc: in web-analytiikka- ja mainontapalvelu, ja jonka avulla sivusto laatii raportteja käyttöön liittyen parantaaksemme sivustoamme. Lisäksi saatamme käyttää sitä mainonnallisiin tarkoituksiin. Näihin tarkoituksiin Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla käyttäjän tietokone tunnistetaan kun äyttäjä palaa sivustolle tai selaa sitä. Yleiskuvan saamiseksi Google Analyticsistä, suositellaan käyttäjää vierailemaan osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ on saatavilla tietoa Google Analyticsin mainostoiminnoista.

Kuinka käytämme kerättyjä tietoja

EventCart saattaa kerätä käyttäjien henkilökohtaisia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tarjotakseen sivuston ja sen palveluja käyttäjälle
 • Käsitelläkseen käyttäjän tekemiä tilauksia
 • Hallinnoidakseen käyttäjän tiliä ja rekisteröitymistä sivustolle.
 • Parantaakseen ja kehittääkseen sivustoa.
 • Suojellaksemme oikeuksiamme
 • Mainonta- ja markkinointitarkoituksiin.
 • Parantaaksemme asiakaspalvelua (toisin sanoen, käyttäjän tajoama informaatio auttaa meitä vastaamaan käyttäjän asiakaspalvelupyyntöihin ja tukemaan tarpeita tehokkaammin).
 • Parantamaan käyttäjäkokemuksia
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin (toisin sanoen saatamme käyttää kerättyjä tietoja ymäärtääksemme kuinka käyttäjämme ryhmänä käyttävät sivustomme tarjoamia palveluja ja resursseja)
 • Käsitelläksemme maksuja
 • Promotoidaksemme, järjestääksemme kilpailuja, tehdäksemme kartoitusta tai suorittaaksemme muita sivuston toimintoja.
 • Lähettääksemme käyttäjille tietoa, jonka he ovat hyväksyneet aiheista, joiden uskomme kiinnostavan heitä
 • Lähettääksemme kausittain sähköpostia
 • Lähettääksemme käyttäjille tietoa ja päivityksiä liittyen heidän tekemäänsä tilaukseen;
 • Vastataksemme käyttäjien tiedusteluihin, kysymyksiin ja/tai muihin pyyntöihin.
 • Muihin samankaltaisiin tarkoituksiin.

Saatamme prosessoida henkilökohtaisia tietoja myös muita tarkoituksia varten. Kyseinen toiminta saattaa olla välttämätöntä esimerkiksi liittyen lain tuomiin velvoitteisiin, viranomaisen esittämään pyyntöön tahi lailliseen velvoitteeseen. Jos käyttäjä päättää liittyä postituslistallemme, hän tulee vastaanottamaan sähköpostia, joka saattaa sisältää uutisia ja päivityksiä yrityksestä sekä tähän liittyviä tuotetietoja tai palveluita, jne. Jos käyttäjä milloin tahansa haluaa peruuttaa sähköpostien vastaanottamisen, sisällytämme jokaisen sähköpostin alaosaan ohjeet tätä varten tai käyttäjä voi vastaavasti ottaa meihin yhteyttä sivustomme kautta. Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain niin pitkään kun on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa esitetyiden tarkoitusten nojalla. Kun tieto ei ole enää tarpeellista, poistamme sen niin pian kuin mahdollista.

>miten suojaamme tietojasi

Käytämme teknisiä ja järjestelmällisiä/organisatorisia tapoja suojellaksemme henkilökohtaisia tietoja, luvatonta tunkeutumista, muutoksia tai henkilökohtaisten tietojen, käyttäjätunnuksen, salasanan, maksutapahtuman tai sivuillemme varastoidun tiedon paljastumista tai tuhoamista vastaan. Yksityinen ja arkaluontoinen tiedonsiirto sivustomme ja käyttäjän välillä tapahtuu salatun ja digitaalisilla allekirjoituksilla SSL-suojatun viestintäkanavan kautta.

tiedon paljastaminen ja siirto

Kun käyttäjä ostaa tapahtumiin lippuja sivun kautta,käyttäjän lähettämät rekisteröitymistiedot kyseiseen tapahtumaan kyseisen oston kohdalla ovat ainoastaan tapahtumanjärjestäjän hallinnassa. EventCart ei ole vastuussa mistään tapahtumanjärjestäjien prosessoimista henkilökohtaisista tiedoista.

muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Saatamme jakaa liikekumppaniemme, yhteistyökumppaniemme ja mainostajien kanssa kerättyä yleistä sivustoa koskevaa demografista tietoa, joka ei ole yhteydessä mihinkään henkilökohtaiseen tietoon.

Emme jaa henkilökohtaista tietoa ulkopuolisten kanssa, lukuunottamatta tietoa, joka on välttämätöntä sivuston ylläpidon puolesta, kuten on linjattu tässä tietosuojaselosteessa. Kolmansia osapuolia saatetaan käyttää henkilökohtaisen tiedon prosessoinnissa EventCart Ltd.:n toimesta. Kyseiset kolmannet osapuolet voivat olla maksupalvelujen tarjoajat, jotka mahdollistavat sivuston tarjoamisen käyttäjille.

Saatamme luovuttaa henkilökohtaista tietoa viranomaisille, jos olemme siihen lain puolesta velvoitettuja tai suojataksemme oikeuksiamme. Saatamme myös luovuttaa ja siirtää henkilökohtaista tietoa tytäryhtiöille, yhteistyökumppaneille, tai seuraavalle tai uudelle sivun omistajalle/operaattorille, siinä tapauksessa, jos sivustomme, me, osakekantamme ja/tai varamme ostetaan fuusion, uudelleenorganisoitumisen, konkurssin tai muun liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn tapahtuessa.

Henkilökohtaista tietoa ei siirretä säännöllisesti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

EventCart saattaa päivittää tätä tietosuojaselostetta million tahansa. Kun näin tapahtuu, ilmoitamme päivityksistä tämän sivun alareunassa ja lähetämme rekisteröityneille käyttäjillemme tiedon siitä sähköpostitse. Kehotamme käyttäjiä tarkistamaan säännöllisesti tämä sivu muutoksien varalta jotta he ovat tietoisia siitä, miten pyrimme suojelemaan keräämiämme henkilökohtaisia tietoja. Tämän sivun käytön jatkaminen muutoksista tiedottamisen jälkeen katsotaan kyseisten muutosten hyväksymiseksi.

Sinun oikeutesi

Käyttäjillä on oikeus tietää minkälaista henkilökohtaista tietoa olemme heistä tallentaneet. Tiedon tästä lähettämällä meille kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön allaosoitettuun postiosoitteeseen. Saatamme periä käsittelymaksun, jos käyttäjän edellisestä pyynnöstä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

Käyttäjillä on myös oikeus saada korjattuna, täydennettynä tai vastaavasti poistattaa heistä talletettua virheellistä, epätäydellistä, vanhentunutta tai tarpeetonta henkilökohtaista tietoa ottammalla yhteyttä alla olevaan osoitteeseen.

Käyttäjillä on oikeus olla vastaanottamatta sähköistä markkinointiviestintää meidän taholtamme kieltäytymällä tulevaisuudessa tapahtuvasta viestinnästä klikkaamalla peruuta tilaus – linkkiä, joka on löydettävissä kaikesta käyttäjillemme lähettämästä markkinointiviestinnästä. Käyttäjillä on oikeus myös kieltää meitä käyttämästä heidän henkilökohtaisia tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin tai markkinointitutkimukseen ottamalla yhteyttä allaolevaan osoitteeseen.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen tähän tietosuojaselosteeseen, tämän sivunston menettelytavoista tai omasta liiketoiminnastasi liittyen tähän sivustoon, ota yhteyttä EventCart Ltd.:hen Tykistökatu 4 Turku Finland +358 24 809 2355 info@eventcart.fi. Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 29 Elokuu 2015.

Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 9 May 2018.

ota yhteyttä