image

Käyttöehdot

Ehtojen hyväksyminen

Yleiskuva

Käyttäessäsi Eventcart.fi –sivustoa ja sen palveluita, sisältöä, sovelluksia tai ohjelmia, tai EventCartin sovelluksia, widgettejä, jotka on integroitu kolmansien osapuolien sivuille, tai vastaavasti rekisteröidessäsi EventCartin käyttäjätilin, hyväksyt seuraavat käyttöehdot:

EventCartin avulla käyttäjät voivat , muun muassa, markkinoida järjestämiään tapahtumia sekä ostaa lippuja näihin tapahtumiin. Käyttäjät, jotka järjestävät tapahtumia, toimivat näin ollen ”järjestäjinä” ja ja käyttäjät, jotka ostavat tai muutoin hankkivat lippuja, ovat näin ollen ”osallistujia”. Tarkempi kuvaus EventCartista sekä tietoa järjestelmästä, taksoista ja maksuista on luettavissa Eventcart.fi – sivustolta.

EventCart Ltd., jonka alaisuudessa EventCart toimii, on Suomessa rekisteröity yhtiö (y-tunnus 2843017-6 ). Nämä käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja EventCart Ltd.:n välillä (jäljempänä ”me”, "meitä", "meidän" tai ”EventCart Ltd).

Seuraavat ehdot koskevat sinua EventCartin käyttäjänä sekä kaikkea EvenCartin käyttöäsi. Kaikki tässä esitetyt ehdot, menettelyt ja muut toimintaohjeet ja käytännöt koskevat EventCartia. Jollet yhdy johonkin näistä ehdoista, säännöistä, käytännöistä tai menettelyistä, pitäydy käyttämästä EventCartia. EventCartin käyttö on määritelty myös näihin käyttöehtoihin sisällytetytyn tietosuojaselosteen pohjalta.

Muutokset käyttöehtoihin

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ja mitä tahansa EventCartin käyttöön sovellettavia maksuja harkintamme mukaan julkaisemalla ilmoituksen kyseisistä käyttöehtojen muutoksista EventCart.fi-sivustolla, tai tiedottamalla käyttöehtojen muutoksista sähköpostitse rekisteröidyille käyttäjille. Kyseiset muutokset tulevat voimaan välittömästi, kuitenkin kun kyseessä ovat tämänhetkiset käyttäjät, ne tulevat voimaan kuukauden jälkeen ilmoituksesta tai sähköpostin vastaanottamisesta. Jos jatkat käyttöä muutosten julkaisemisen jälkeen, hyväksyt samalla käyttöehtoja koskevat muutokset. Jos et hyväksy jotain näistä muutoksista, lopeta tässä tapauksessa EventCartin käyttö.

kieli

Käyttäjämukavuuden parantamiseksi saatamme kääntää muille kielille nämä käyttöehdot, tietosuojaselosteemme tai mitkä muut tahansa toimintasäännökset, käytännöt ja menettelytavat, jotka saatetaan julkaista toisinaan EventCart.fi-sivulla. Englanninkielinen versio jokaisesta näistä asiakirjoista ohjaa palveluiden käyttöäsi ja ristiriitatilanteissa englanninkielinen versio on hallitseva käännöksiin nähden.

EventCartin käyttösi

Täten luovutamme sinulle rajatun, henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan, ei-siirettävän, ei- alilisensoitavan oikeuden käyttää EventCart.fi -sivustoa näiden käyttöehtojen mukaiseen selaamistarkoitukseen ja muuhun käyttöön, kuten on määritelty lakien ja säädösten puitteissa. Huolimatta edeltävästä, sinun tai kenekään muun ei ole sallittua suorasti tai epäsuorasti: (i) muuttaa, jäljentää tai muuten luoda johdannaisia mistään EvenCart.fi - sivuston osasta; (ii) takaisinmallintaa , purkaa, dekompiloida, tai muuten yrittää selvittää lähdekoodi tai rakenne, sekvenssi, järjestely tai mikään Eventcart.fi:n osa; (iii) poistaa, muuttaa tai peittää tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, palvelumerkkiä tai mitään EventCartiin sisältyviä omistusoikeustiedonantoja tai nimikkeitä; (v) osallistua mihinkään toimintaan joka sekoittaa tai häiritsee EventCart.fi:n toimintaa; tai (vii) käyttää EventCartia minkään muun kuin sen sivuston kautta tai meidän valtuuttamalla tavalla. Sitoudut erityisesti noudattamaan kaikkia sovellettavia vienninkontrollilakeja ja säädöksiä. Olet vastuussa kaiken välineistön, yhteyksien ja vaadittavan ohjelmiston hankinnasta käyttääksesi EventCartia sekä kaikista niihin liittyvistä maksuista.

Tilaukset ja ostot

EventCart- jäsenyydet

EventCartin käyttöön liittyvät maksut ovat luettavissa EventCarti.fi-sivustolla.Hinnat saattavat vaihdella eri jäsenyyksien mukaan. Saatamme myös tarjota maksuttomia jäsenyyksiä. Ostamalla EventCartin jäsenyyden, valtuutat meidät veloittamaan kuukausittaisen nettisivuilla osoitetun käyttömaksun joko laskuttamalla tai veloittamalla suoraan luottokortiltasi, tai muilla EventCart.fi - sivustolla kuvatulla tavalla. Jäsenyys uusitaan automaattisesti, jollei sitä ole peruutettu kuukautta ennen jäsenyyden kuukausittaista uusimispäivää.

Ostamalla jäsenyyden, annat suostumuksesi välittömään digitaaliseen version toimitukseen??? Kun sinulle on myönnetty jäsenyys, menetät oikeutesi kuluttajana purkaa sopimus; toisin sanoen, ostamasi jäsenyys ei ole peruutettavissa.

Jos peruutat jäsenyytesi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@eventcart.fi, peruutus tulee voimaan päivä meneillään olevan laskutuskauden viimeisen päivän jälkeen. Emme palauta mitään jo maksamias tai meidän sinulta veloitettamiamme jäsenmaksuja.

Tapahtumalippujen hankkiminen

EventCart mahdollistaa osallistujille lippujen ostamisen tai muutoin niiden hankkimisen järjestäjien organisoimiin tapahtumiin (”tapahtumat”). Kyseinen ostotapahtuma tapahtuu osallistujan ja järjestäjän välillä ja me emme ole osallisia kyseiseen sopimukseen tai liiketapahtumaan. Emme ole vastuussa järjestäjän ja osallistujan sopimuksen toteutumisesta lippujen ostohetkellä tai minkään EventCartin kautta myydyn tai markkinoidun tapahtuman järjestämisestä. Kuitenkin, EventCart Ltd. voi myydä lippuja EventCartin järjestämiin tapahtumiin tai hankkia lippuja muiden järjestäjien tapahtumiin EventCartin sivuilla, näin ollen toimien vastaavasti järjestäjänä tai osallistujana.

Liput tapahtumiin ovat ostettavissa ja laskutettavissa kertaluontoisesti. Kun ostat tapahtumalipun EventCart.fi:n kautta, valtuutat näin ollen meidät veloittamaan järjestäjän puolesta kyseisen tapahtuman lipun hinnan luottokortilta tai muulla osallistujan valitsemalla maksutavalla. Järjestäjä voi tarjota lippuja myös maksuttomina.

EventCart pidättää järjestäjiltä tapahtumien lipunmyynnistä provision, kuten on ilmoitettu EventCart.fi- sivustolla.

Kaikki ehdot liittyen tapahtumalippujen lainmukaiseen myyntiin järjestäjän toimesta ovat järjestäjän vastuulla. Järjestäjän velvollisuus on noudattaa kaikkia tapahtumalippujen myyntiin ja markkinointiin sekä tapahtumien järjestämiseen liittyviä lakeja, sisältäen kuluttajansuojalait ja yksityisyyden suojan. Järjestäjät tiedostavat velvollisuutensa informoida tapahtumasivustojansa käyttäviä osallistujia lainmukaisista menettelytavoista ja ehdoista hyvitysten suhteen. Kaikki viestintä tai erimielisyydet liittyen hyvityksiin, virheisiin tai hyvityksiin liittyviin puutteisiin palveluissa järjestäjän ja osallistujan välillä eivät ole Eventcartin vastuulla. Jos olet osallistuja ja haluat hyvityksen EventCartin kautta ostetusta tapahtumalipusta, ota yhteys suoraan tapahtumanjärjestäjään.

Osallistuja myöntää, että jos EventCart maksaa hyvityksen suoraan osallistujalle järjestäjän puolesta, EventCart veloittaa 10 € (tai vastaavaa muussa valuutassa) hyvitetystä lipusta. Tätä määrää voidaan muuttaa EventCartin todellisista palautuskustannuksista riippuen.

käyttäjätilin rekisteröinti

Käyttääksesi suurinta osaa EventCartin toiminnoista, sinun tulee avata käyttäjätili.

Ollaksesi EventCartin rekisteröity käyttäjä, joko osallistujan tai järjestäjän ominaisuudessa, sitoudut esittämään totuudellista, paikkaansapitävää, ajankohtaista ja täydellistä tietoa itsestäsi kuten esitetty nettisivun rekisteröintilomakkeessa. Jos tarjoamastasi informaatiosta mikään on valheellista, epätarkkaa, vanhentunutta tai epätäydellistä, tai meillä on perusteltuja syitä epäillä tiedon paikkaansapitävyyttä, ajankohtaisuutta tai täydellisyyttä, meillä on oikeus lakkauttaa tai sulkea kaikki käyttäjätilisi ja kieltää kaikki tämänhetkinen ja tuleva EventCartin käyttösi (tai osa siitä).

Osana EventCartin käyttäjätilin rekisteröintiprosessia, sinun tulee luoda sanasana ja käyttäjätunnus. Olet vastuussa salasanan ja käyttäjätunnuksen luottamuksellisuuden säilyttämisestä ja olet täysin vastuussa kaikista käyttäjätilisi nimissä tapahtuvista aktiviteeteista. Sitoudut informoimaan EvenCartia välittömästi mistä tahansa käyttäjätunnuksesi tai salasanasi luvattomasta käytöstä ja varmistamaan, että kirjaudut ulos tililtäsi jokaisen istunnon jälkeen. EventCart ei voi eikä ole vastuussa mistään menetyksistä, vahingosta tai muusta tämän tekstin noudattamatta jättämisestä johtuvasta vahingosta tai mistään käyttäjätilillesi tunkeutumisesta tai sen luvattomasta käytöstä.

Sinun täytyy olla vähintään 18-vuotias rekisteröidäksesi käyttäjätilin. Jos rekisteröit tilin yritykselle tai muulle oikeushenkilölle, vahvistat, että kyseinen henkiö, jonka nimissä tiliä käytetään, hyväksyy nämä käyttöehdot.

EventCartin tarjoamiin tapahtumalippuihin saattaa liittyä ylimääräisiä käyttöehtoja järjestäjän osalta. Ostaessasi lipun tapahtumaan, olet tietoinen kyseisistä ehdoista ja hyväksyt ne.

Käytämme kolmansia osapuolia, kuten Googlea ja Facebookia, käyttäjätilien luomiseen ja valtuuttamiseen. Käyttämällä kyseisiä kolmanten osapuolten palveluita, hyväksyt heidän käyttöehtonsa, tietosuojaselosteensa ja muut sinun ja heidän välisensä sopimukset.

Sisältö

EventCartin sisältö

Hyväksyt sen, että kaikki materiaali, sisältäen rajoituksetta tiedon, ohjelmiston, tekstin, suunnitteluun liittyvät elementit, grafiikan, kuvat, tapahtumamarkkinointimateriaalin ja mainonnan ja muun sisällön EventCartin yhteydessä tai sen kautta toimitetun tai muutoin meidän tarjoamamme, on suojeltu tekijänoikeus-, tavaramerkki-, palvelumerkki-, kauppasalaisuuslainsäädännön tai muiden omistusoikeuslainsäädännön sekä immateriaalioikeuden nojalla. Sisällön tai minkään sen osan jäljentäminen, kopioiminen tai levittäminen mihin tahansa tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty.

Kaikki EventCartiin liittyvät omistusoikeuslait ovat kaikissa tapauksissa ainoastaan ja yksinoikeudella EventCart Ltd.:n ja/tai relevanttien kolmanten osapuolten omaisuutta. Mikään tässä sopimuksessa mainittu ei myönnä omistusoikeuksien siirtymistä sinulle.

Sinun sisältösi

Selvyyden vuoksi mainittakoon, että sinä säilytät kaikki omistuoikeutesi EventCartiin lisäämääsi sisältöön (”sinun sisältösi”).

Sisältösi, jonka lähetät, tai asetat esille tulee olemaan muiden EventCartin käyttäjien nähtävissä ja kolmanten osapuolten palveluiden ja internetsivujen kautta. Julkaisemalla oman sisältösi, hyväksyt sen, että muut näkevät sisältösi.

Sanoudumme irti kaikesta vastuusta liittyen EvenCartiin siirtämäsi sisällön varmuuskopioihin tai sen säilyttämiseen.

Olet tietoinen siitä, että tarjoamalla sisältösi EventCartille, hyväksyt ja täten annat meille yleisen, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, tekijänoikeusmaksuttoman, siirrettävän, alilisensoitavan (monikerroksisen) oikeuden ja lisenssin käyttää, tuottaa, soveltaa, muokata, jakaa, kääntää, julkaista, suorittaa, tehdä johdannaisia siihen perustuen, esittää tai muutoin käyttää kaikkea sisältöäsi, kokonaisuudessaan tai osittain, missä tahansa tämänhetkisessä tai jälkeenpäin luodussa mediassa, mihin tahansa tarkoitukseen. Sinä takaat kaikki oikeutesi ja valtasi riittävyyden kyseisen luvan antamiseen ja että mikään osa sisällöstäsi (i) ei riko, häiritse väärinkäytä tai ole muutoin ristiriidassa kolmanten osapuolten oikeuksien kanssa sisältäen rajoituksettomasti yksityisyyden suojan, julkisoikeudet, tekijänoikeudet ja tavaramerkki/immateriaalioikeudet ja on (ii) yhteneväinen kaikkien soveltavien lakien ja säännösten kanssa, mukaanlukien kuluttajansuoja- ja markkinointilait. Lisäksi tuottamasi sisällön tulee olla paikkaansapitävää ja totuudellista. Emme seuraa tai tarkista sisältöäsi, mutta pidätämme oikeuden poistaa minkä tahansa osan sisällöstäsi milloin tahansa, jos uskomme harkintakykymme perusteella, että se ei ole näiden käyttöehtojen mukainen. Lisäksi hyväksyt sen, että saatamme käyttää nimeäsi ja logoasi (olet sitten asettanut sen näkyviin sivusi kautta tai et) identifioidaksemme sinut nykyiseksi tai entiseksi EventCartin asiakkaaksi sekä nettisivuilla että markkinointi-ja promootiomateriaaleissa.

toimeenpano/toiminta/menettely

Käytätpä EventCartia sitten osallistujan tai järjestäjän ominaisuudessa, ymmärrät, että olet vastuussa kaikesta sisällöstäsi, missä tahansa muodossa, jonka tarjoat tai teet näkyväksi EventCartin sivuilla, mukaan lukien järjestäjille, osallistujille tai millekään kolmannelle osapuolelle. Sitoudut olemaan EventCartin kautta olemaan:

  • Upload, post, email, transmit or otherwise make available any content that is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortuous, defamatory, vulgar, obscene, libelous, invasive of anothers priv
  • Lataamatta, postaamatta, levittämättä tai et muutoin tee näkyväksi mitään laitonta, haitallista, uhkaavaa, herjaavaa,häiritsevää, kiemuraista (?), alatyylistä, säädytöntä, loukkaavaa, toisen yksityistä loukkaavaa, vihamielistä tai rasistista, eettisesti tai muutoin moitittavaa sisältöä;
  • Vahingoittamatta alaikäisiä millään tavalla.
  • Lataamatta, postaamatta, lähettämättä sähköpostitse tai et muutoin julkaise mitään sisältöä, johon sinulla ei ole oikeuksia.
  • Lataamatta, postaamatta, lähettämättä säjköpostitse tai et muutoin julkaise mitään sisältöä, joka rikkoo patenttia, tavaramerkkiä, kauppasalaisuutta, tekijänoikeuksia tai muuta immateriaalioikeutta tai kenenkään henkilön omistusoikeuksia.
  • Lataamatta, postaamatta, lähettämättä sähköpostitse tai muuten julkaisematta mitään sisältöä, joka sisältää ohjlemistoviruksia tai muita tietokonekoodeja (?), kansioita tai ohjelmia, joiden tarkoituksena on keskeyttää, tuhota tai rajata minkään tietokoneen ohjelmiston tai laitteiston tai tietoliikennelaitteiston käytettävyyttä, tai muutoin olla vuorovaikutuksessa EventCartin kanssa tavalla, joka ei ole sallittu näiden käyttöoikeuksien nojalla.
  • Sekaanttumatta tai häiritsemättä EventCartia tai servereitä tai tietoverkkoa, joka on yhteydessä EventCartiin, tai kieltäytyä noudattamasta vaatimuksia, proseduureja, menettelyjä tai tietoverkkojen säännöksiä, jotka ovat yhteydessä palveluihin (?)
  • Tahallisesti tai tahattomasti olla rikkomatta mitään soveltavaa lakia tai säännöstä, mukaan lukien rajattomassa määrin lait ja säädökset, jotka koskevat lippujen myyntiä tai jälleenmyyntiä; tai
  • Seurata tai muutoin ahdistella ketään.

Käytätpä EventCartia sitten osallistujan tai järjestäjän ominaisuudessa, tiedostat, että me emme tarkista EventCartiin liittyvää sinun tai kenenkään kolmannen osapuolen tarjoamaa sisältöä, mutta meillä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) harkintakykymme mukaan (i) valvoa, muuttaa, editoida, tai poistaa minkä tahansa osa sisällöstäsi, kokonaisuudessaan tai osittain, ja/tai (ii) kumota tai poistaa oikeutesi käyttää EventCartia, milloin tahansa (ilmoituksella tai ilman ilmoitusta), mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Tiedostat ja hyväksyt, että saatamme säilyttää sisältösi ja myöskin julkaista sisältösi mistä tahansa syystä, myös rajoituksetta lain edellyttämissä puitteissa tai hyvässä uskossa (bona fide), jos katsomme, että säilyttäminen tai paljastaminen on oikeudenmukaisella tavalla välttämätöntä (a) oikeudellisen prosessin myötäilemiseksi (b) näiden käyttöoikeuksien vahvistamiseksi (c) vastaamiseksi väitteisiin sisältösi loukkavuudesta kolmansia osapuolia kohtaan.; tai/ja (d) meidän, käyttäjiemme ja/tai yleisön oikeuksien, omaisuuden, henkilökohtaisen turvallisuuden suojelemiseksi.

Korvausvelvollisuus

Suostut turvaamaan, puolustamaan ja olemaan asettamatta meitä (ja meidän tytäryhtiöitämme, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, toimijoita, kumppaneita tai lisensoijia) vastuuseen kaikkia syytöksiä, vaatimuksia, vahinkoja, menetyksiä tai kuluja (mukaan lukien mutta ei rajoittuen kohtuullisiin lainopillisiin palkkioihin), jotka ovat toisten käyttäjien tai kolmanten osapuolten aiheuttamia ja jotka jäävät näiden käyttöehtojen ulkopuolelle, sisältäen, mutta ei rajoittuen mihin tahansa sisältöösi, joka loukkaa kolmanten osapuolten oikeuksia.

Muutokset palveluihin

Pidätämme oikeuden million tahansa ja toisinaan muuttaa, lakkauttaa, keskeyttää määräajaksi tai pysyvästi EventCart (osittain tai kokonaan) tai jäsenyytesi tai käyttäjätilisi tai mikä tahansa osa sisällöstäsi syystä tai ilman syytä, ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta. Hyväksyt, että me emme ole vastuussa sinun tai kenekään kolmannen osapuolen mistään muutoksista, lakkautuksista tai palvelun käytön lopettamisesta. EventCart saattaa olla myös väliaikaisesti poissa käytöstä ylläpitoon liittyvistä tai muista syistä.

Voimassaoloaika ja purkaminen

EventCart saattaa sisältää, tai kolmannet osapuolet, kuten järjestäjät, saattavat tarjota linkkejä muille internetsivuille EventCartin kautta. Koska EventCartilla ei hallinnoi näitä sivuja, tiedostat ja hyväksyt, että EventCart ei ole vastuussa mistään kyseisellä sivulla olevasta, tai kyseisen kolmannen osapuolen sivujen menettelyistä tai niiden omistajista.

Ei takuita

EventCart esitetään näissä käyttöehdoissa sellaisena kuin se on ja kuten saatavilla (”as is”, ”as available”). Sitoudumme irti kaikista takuista,implisiittisesti ja eksplisiittisesti ilmaistuista, sisältäen, mutta ei rajoittuen ostotakuisiin, omistusoikeuteen, ei-loukkaavuuteen, tai sopivuuteen tiettyä tarkoitusta varten. Emme takaa, että EventCart (I) vastaa vaatimuksiasi (II) EventCart toimii keskeytyksettä, tärsmällisesti, turvallisesti tai virheettä (III) EventCartin käyttötulokset ovat paikkaansapitäviä tai luotettavia. Emme ole vastuussa minkään osallistujan tai järjestäjän tai kolmannen osapuolen sisällöstä, tuotteista, palveluista, toiminnoista tai poistamisesta, tapahtumaa ennen, sen aikana ja/tai sen jälkeen. Hyväksyt, että EventCart ei pysty kontrolloimaan tai takaamaan EventCartissa ilmoitettujen tapahtumien laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, tai EventCartin käyttäjän ( sisältäen osallistuja ja järjestäjä) kykyä saattaa transaktio (ostotapahtuma?) loppuun.

Tämä osio ei rajaa lakisääteistä vastuutamme koskien EventCartissa esiintyviä vikoja kohtaa liittyen kuluttajaasiakkaisiimme tai mitään vastuuta, joka lain nimissä, ei voi olla rajoitettu, tai sinun lakisääteisiä keinojasi kuluttajana?

Vastuuvelvollisuuden rajoitukset

Lain suomissa täysissä puitteissa, missään tapahtumassa eivät EventCart Ltd. tai sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, työntekijät, kumppanit tai lisensoijat ole vastuussa sinulle tai kenellekään sopimuksen kolmannelle osapuolelle vahingonteosta tai mistään muusta vahingosta, sisältäen rajoituksetta suoran, epäsuoran, oheisen, erityisen, seurauksellisen tai rangaistavan vahingon, joka johtuu EventCartin käytöstä tai kysyttömyydestä käyttää EventCartia.

Järjestäjät, jotka myyvät tapahtumalippuja EventCartin kautta, ovat itsenäisiä toimijoita, eivät EventCartin tai EventCartin affiliaatteja, toimijoita tai työntekijöitä. EventCart Ltd. ei vastaa eikä hyvitä tapahtumien peruuntumisesta, ylibuukkauksesta, petoksesta, harhaanjohtavasta markkinoinnista tai muista suoran kontrollimme ulkopuolelle ulottuvista syistä johtuvia kuluja.

Tämä osio ei rajaa sinun lakisääteisiä oikeuksiasi kuluttajana vaatia korvauksia vahingoista, jotka johtuvat EventCartiin liittyvistä vioista ja jotka ovat kuluttajasuojalainsäädännön alaisia tai minkään lainmukaisen rajoittamattoman velvoitteen alaisia.

Sovellettava laki ja kiistanratkaisu

Nämä käyttöehdot on säädelty ja ne tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, poislukien lakiprovisiot?, jollei toisin edellytetä pakollisissa kuluttajansuojalainsäädännössä.

Kaikki mahdolliset tätä sopimusta koskevat erimielisyydet sovitellaan Helsingin käräjäoikeudessa, jollei toisin lain mukaan edellytetä. Suomalaisena kuluttajana voit kiistatapausten kohdalla aina kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen (katso tarkemmat ohjeet osoitteesta www.kuluttajariita.fi).

Sekalaista

Näissä käyttöehdoissa esiintyvät eri osioiden otsikot?nimikkeet? ovat käyttömukavuuden parantamiseksi ja ne eivät ole laillisesti tai sopimuksenmukaisesti päteviä.

EventCart Ltd. ei ole vastuussa mistään viivästyksestä tai puutteista ?, jotka johtuvat EventCart Ltd.:n hallinnan ulottumattomissa olevista syistä, kuten sotatoimista, terrorismista, mellakoista, kauppasaarroista, siviilien tai armeijan viranomaisten toiminnasta, tulipalosta, tulvista, onnettomuuksista, iskuista, polttoaineen vähyydestä, tai puutteista kuljetuksen, energian, työn tai materiaalin suhteen.

Jos mikään ehto tästä sopimuksesta on epävalidi, loppuosa tästä sopimuksesta pysyy lainvoimaisena.

Nämä käyttöehdot ja tietosuojaseloste ovat täydellinen ja yksinoikeudellinen sopimus sinun ja EventCart Ltd.:n välillä, koskien EventCartia ja nämä käyttöehdot korvaavat kaikki edelliset sopimukset koskien EventCartia.

Epäonnistumista missä tahansa näiden käyttöehtojen provisioista tai oikeuksista ei katsota kyseisestä oikeudesta tai provisiosta luopumiseksi.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen tähän tietosuojaselosteeseen, tämän sivunston menettelytavoista tai omasta liiketoiminnastasi liittyen tähän sivustoon, ota yhteyttä EventCart Ltd.:hen Tykistökatu 4 Turku Finland +358 24 809 2355 info@eventcart.fi. Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 29 Elokuu 2015.

Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 9 May 2018.

ota yhteyttä